top of page

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

 • Administratorem Państwa danych osobowych, którymi dzielą się z nami Państwo przez ninejszą stronę www.tkalniajezyków.pl, mailowo i osobiście, jest Agata Klimczak-Pawlak prowadząca Tkalnię Języków Agata Klimczak-Pawlak z siedzibą przy ul. Tylnej 8, m.2., 90-348 Łódź, email biuro@tkalniajezykow.pl, tel. 789-020-284, NIP 9471896294.

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO.

 • Dane osobowe podlegające przetwarzaniu to dane niezbędne do realizacji świadczonych przez Administratora usług szkoleniowych takie jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, numer NIP.

 • Cele przetwarzania Państwa danych osobowych są związane z wykonaniem umowy, którą Państwo z nami podpisali/ planują podpisać, w celu prowadzenia dokumentacji zajęć, obsługi płatności, wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych, i w celu ewentualnej windykacji należności. Przetwarzamy też Państwa dane, aby przesyłać Państwu informacje o wydarzeniach, o ofertach, czy bieżących sprawach organizacyjnych Tkalni Języków.

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie takim jak np.: pracownicy, zleceniobiorcy i podwykonawcy szkoły językowej Tkalnia Języków Agata Klimczak-Pawlak, firma realizująca usługi księgowe, firmy kurierskie i pocztowe, operatorom systemów służących do wystawiania faktur, firmom świadczącym usługi hostingu i utrzymujące serwery, firmom realizującym usługi poczty e-mail.

 • Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji usług. Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych przez okres ważności zgody.

 • Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Mają też Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z wymienionych praw prosimy o kontakt mailowy: biuro@tkalniajezykow.pl

 • Informujemy też, że w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. W celu skorzystania z wymienionych praw prosimy o kontakt mailowy: biuro@tkalniajezykow.pl

 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich nieuprawionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 •  Administrator używa plików cookies do zbierania takich danych jak np.: imię i nazwisko, adres e-mail. Informacje pochodzące z plików cookies są używane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz analizy sposobu korzystania z niej.

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest póki co Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Infolinia: 606-950-000), a docelowo będzie projektowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page